Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie PvdD 3273 Leegstand agrarische gebouwen

Datum besluit: 14 maart 2017


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de schriftelijke vragen van de Statenfractie PvdD 3273 inzake Leegstand agrarische gebouwen vastgesteld. Via onderstaande link naar het Staten Informatie Systeem treft u de beantwoording aan.

3273 ANTWOORDEN Statenfractie PvdD Leegstand agrarische gebouwen

Type besluit: GS-vergadering