Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie PvdD 3265 Plannen natuurbegraafplaats Bonnenpolder Hoek van Holland

Datum besluit: 14 maart 2017


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording vastgesteld van de schriftelijke vragen van de Statenfractie van de PvdD 3265 inzake plannen voor een natuurbegraafplaats in de Bonnenpolder in Hoek van Holland. Via onderstaande link naar het Staten Informatie Systeem treft u de beantwoording aan.

3265 ANTWOORDEN Statenfractie PvdD Plannen natuurbegraafplaats Bonnenpolder Hoek van Holland

Type besluit: GS-vergadering