Intentieverklaring 'Groenoord en Nieuwland op duurzame warmte'

Datum besluit: 14 maart 2017


Het Rijk heeft op 8 maart 2017 samen met een aantal gemeenten, netbeheerders en enkele koepelorganisaties waaronder de VNG en IPO een Green Deal voor de ontwikkeling van aardgasvrije wijken gesloten. In Zuid-Holland zijn op dit moment negen gemeenten, waaronder Schiedam, betrokken bij deze Green deal.

De provincie wil de (Green Deal) gemeenten in Zuid-Holland ondersteunen en leerervaringen (laten) delen. Ook wil de provincie gemeenten en regio’s kennis beschikbaar stellen om lokale initiatieven te ontwikkelen. De gemeente Schiedam gaat een deal aan met een corporatie, de netbeheerder, de warmteleiding-eigenaar/mogelijke warmteleverancier om de wijken Groenoord en Nieuwland op duurzame warmte te krijgen. De provincie doet in deze deal actief mee met inzet van menskracht om het project te begeleiden.

Type besluit: GS-vergadering