Ontheffing geweigerd voor de nieuwe vestiging van een discountsupermarkt buiten de centra van Gouda

Datum besluit: 14 maart 2017


Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben een ontheffingsverzoek geweigerd van de gemeente Gouda voor de realisatie van een hard-discountsupermarkt aan Gouwe O.Z., buiten de centra van de gemeente. De aanleiding voor het verzoek was dat de gemeente wil komen tot een compleet supermarktaanbod, waarvoor in de centra geen ruimte meer voorhanden zou zijn. Gedeputeerde Staten zijn echter van oordeel dat dit gemeentelijke belang niet voldoende zwaarwegend is om af te wijken van het provinciaal detailhandelsbeleid. Het provinciale beleid ziet er immers op dat ontwikkelingen bijdragen aan de versterking van de centra en daarvan is in dit geval onvoldoende sprake.

Type besluit: GS-vergadering