Toekenning Gouden Lis aan dhr. ir. T.G. Muller

Datum besluit: 14 maart 2017Teun Muller, voorzitter van Werkgevers Drechtsteden, de ondernemersvereniging van het gebied, heeft op 16 mei 2017 de Gouden Lis gekregen. De Gouden Lis is de hoogste provinciale onderscheiding van Zuid-Holland. Muller ontving de Gouden Lis met oorkonde uit handen van de Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland, Jaap Smit. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland besloten hem de onderscheiding toe te kennen vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de belangen van het bedrijfsleven in de Drechtsteden.

Type besluit: GS-vergadering