Verlenen en vaststellen projectsubsidie Bedrijfsvervoer WIHW

Datum besluit: 14 maart 2017


Een projectsubsidie is aangevraagd voor de Subsidieregeling mobiliteit, paragraaf 10.1. Deze aanvraag is na 1 oktober 2016 ingediend, waardoor de aanvraag volgens de regeling te laat is ingediend. Er wordt een beroep gedaan op de hardheidsclausule waardoor de aanvraag toch verleend kan worden.

Type besluit: GS-vergadering