Aangepaste brief aanvaarding regionale kantorenstrategie Holland Rijnland

Datum besluit: 20 maart 2017


Op 17 januari 2017 hebben Gedeputeerde Staten de Kantorenvisie Holland Rijnland 2015-2018 aanvaard. Op advies van de statencommissie Ruimte en Leefomgeving besluiten GS de aanvaardingsbrief aan te passen. GS laten de regio Holland Rijnland weten dat ze de regio via het overleg van de Bestuurlijke Tafel Ruimte, Wonen en Economie op de voortgang van het door de regio toegezegde voornemen om 63.000 m2 aan kantorenplannen te schrappen, zullen aanspreken.

Type besluit: GS-vergadering