Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie PVV 3277 inzake Herindeling Hoeksche Waard

Datum besluit: 20 maart 2017


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de schriftelijke vragen van de Statenfractie van de PVV 3277 inzake Herindeling Hoeksche Waard vastgesteld. De beantwoording treft u aan via onderstaande link naar het Staten Informatie Systeem.

3277 ANTWOORDEN Statenfractie PVV Herindeling Hoeksche Waard

Type besluit: GS-vergadering