Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie PVV 3275 inzake Voortdurende ellende Dupont Chemours

Datum besluit: 20 maart 2017Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de schriftelijke vragen van de Statenfractie van de PVV 3275 vastgesteld inzake Voortdurende ellende Dupont Chemours. De beantwoording treft u aan via onderstaande link naar het Staten Informatie Systeem.

3275 ANTWOORDEN Statenfractie PVV Voortdurende ellende bij DuPont/Chemours

Type besluit: GS-vergadering