CO2 voetafdruk provinciale organisatie

Datum besluit: 20 maart 2017


In de Energieagenda 2016-2020-2050 "Watt Anders" is een aantal ambities en acties geformuleerd om de CO2 voetafdruk van de provincie te verminderen. Hiermee vragen we veel van de inwoners en bedrijven in Zuid-Holland. Zelf willen we het goede voorbeeld geven. Een goede inventarisatie van onze eigen CO2 voetafdruk is daarbij noodzakelijk om stapsgewijs richting een CO2 neutrale bedrijfsvoering toe te werken. De komende maanden zal de provincie haar voetafdruk in kaart brengen, waarna in juli 2017 met een voorstel zal worden gekomen om deze voetafdruk te verminderen.

Type besluit: GS-vergadering