Felicitatiebrief Tweede Kamer

Datum besluit: 20 maart 2017


Op 14 maart j.l. hebben Gedeputeerde Staten de wens uitgesproken een felicitatiebrief te sturen aan de nieuwe en herbenoemde Tweede Kamerleden. Op 23 maart wordt de nieuwe Kamer geïnstalleerd. Het is de bedoeling dat de felicitatiebrief op deze dag wordt gestuurd. Daarom ligt nu al de vraag voor of GS akkoord willen gaan met de voorgestelde tekst.

Type besluit: GS-vergadering