Intentieovereenkomst warmterotonde Zuid-Holland

Datum besluit: 20 maart 2017


Om de energietransitie te versnellen werkt de provincie via de energieagenda aan het bevorderen van samenwerking in de warmtemarkt. Met een aantal belangrijke partijen (Eneco, Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Warmtebedrijf Rotterdam) is gesproken over het gemeenschappelijk benutten en verbeteren van de hoofdinfrastructuur van het warmtenet in Zuid-Holland. Het gaat daarbij onder meer om het afstemmen van de uitbreiding van het warmtenet en het inrichten van een onafhankelijke netbeheerder die vraag en aanbod kan regelen, zodat het warmtenet optimaal kan worden benut en vrij toegankelijk wordt voor aanbieders en vragers van warmte. Met de hierboven genoemde partners is overeenstemming bereikt over de gezamenlijke ambities om toe te werken aan de oprichting van een ‘warmtetransportbedrijf’ en een onafhankelijk netbeheerder. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een intentieovereenkomst, die op 23 maart tijdens de ‘Energy in Transition Summit’ in Rotterdam wordt ondertekend.

Type besluit: GS-vergadering