Onderzoeksplan 2017 Eenheid Audit en Advies met bijbehorend Audit charter 2017

Datum besluit: 20 maart 2017


De provincie wil haar dienstverlening aan de samenleving op een kwalitatief hoog peil houden. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is een goede bedrijfsvoering. Teneinde deze bedrijfsvoering te onderzoeken worden door een eigen eenheid van de provincie jaarlijks onderwerpen geselecteerd en ondergebracht in een onderzoeksplan. De onderwerpen zijn door de opdrachtgevers zelf aangereikt met het oogmerk om te leren en te verbeteren.

Type besluit: GS-vergadering