Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie PvdA PvdD 3276 inzake Effecten agrarisch natuurbeheer

Datum besluit: 28 maart 2017


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de schriftelijke vragen van PvdA-PvdD 3276 vastgesteld inzake Effecten agrarisch natuurbeheer. De beantwoording treft u aan via onderstaande link naar het Staten Informatie Systeem.

3276 ANTWOORDEN Statenfractie PvdA PvdD Effecten agrarisch natuurbeheer

Type besluit: GS-vergadering