Bestuurlijke ontwikkelingen op Voorne-Putten/Oudenhoorn

Datum besluit: 28 maart 2017In de Tussenrapportage van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten over Slimmer en Sterker Bestuur in Zuid-Holland van december 2016 hebben GS (Gedeputeerde Staten) de bestuurlijke ontwikkelingen op Voorne-Putten en de ontwikkelingen rond een eventuele grenscorrectie van de kern Oudenhoorn geschetst. De brief van GS licht toe hoe het staat met de recente bestuurlijke ontwikkelingen in dit gebied en de ontwikkelingen rond de eventuele grenscorrectie van Oudenhoorn.

Type besluit: GS-vergadering