Incidenteel hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State tegen vernietiging vergunningsvoorschrift Nijman-Zeetank Onroerend Goed BV door rechtbank Rotterdam

Datum besluit: 28 maart 2017


Gedeputeerde Staten hebben besloten incidenteel hoger beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen de vernietiging door de rechtbank Rotterdam van een voorschrift uit de omgevingsvergunning van het bedrijf Nijman/Zeetank Onroerend Goed BV te Spijkenisse. Het voorschrift ziet op het aanbrengen van een brandwerende voorziening tussen de calamiteitenplaats en een dieseltank. De rechtbank was van oordeel dat dit voorschrift niet in redelijkheid aan de vergunning had mogen worden verbonden. Gedeputeerde Staten hebben de DCMR Milieudienst Rijnmond gemachtigd om namens hen de procedure bijde Raad van State te voeren.

Type besluit: GS-vergadering