Beantwoording brieven Stichting HINT en Burgerinitiatief Ouddorp

Datum besluit: 7 maart 2017


Gedeputeerde Staten geeft in bijgevoegde brieven antwoord op het verzoek van de Stichting HINT en het Burgerinitiatief Ouddorp. De stichting HINT vraagt de provincie om rekening te houden met de uitkomsten van een enquête onder de bevolking van Ter Heijde over mogelijke strandbebouwing. Het Burgerinitiatief Ouddorp wil graag ideeën inbrengen t.b.v. het netwerkend werken aan de kust van Zuid-Holland.

Type besluit: GS-vergadering