Bestuursovereenkomst met regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden betreffende het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (Molenhopper) 2017-2018

Datum besluit: 7 maart 2017


ln de nieuwe bestuursovereenkomst Molenhopper staan de verantwoordelijkheden en financiële afspraken tussen de provincie en de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (AV) over de inzet van het vraagafhankelijk systeem de Molenhopper voor de periode 2017-2018. De Molenhopper is primair bedoeld voor mensen met een WMO indicatie (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), die door een gemeente uitgegeven wordt aan mensen met een beperking. Daarnaast is de Molenhopper ook een vorm van vraagafhankelijk vervoer die voor iedereen toegankelijk is, met name bedoeld voor regio's met beperkt lijngebonden openbaar vervoer.Voor de reizigers die zonder een WMO indicatie de Molenhopper gebruiken, gelden hogere vervoerstarieven. Voor het openbare deel van de regiotaxi draagt de provincie financieel bij aan de kosten.

Type besluit: GS-vergadering