Rapportage Slim Ruimtegebruik 2016 en 2017

Datum besluit: 7 maart 2017Krachtige, levendige en goed bereikbare stedelijke- en dorpscentra. Dat is het doel van het Actieprogramma Slim Ruimtegebruik 2017 dat GS (Gedeputeerde Staten) aan PS (Provinciale Staten) aanbieden. De provincie maakt zich zorgen over de leegstand van kantoren, winkelpanden en bedrijfsterreinen. Dat moet anders. Eerst bestaande panden benutten voordat er in het buitengebied wordt bijgebouwd. Een gezamenlijke aanpak van gemeenten, vastgoedeigenaren en provincie leidt tot constructieve en slimme oplossingen. Met deze aanpak van de 'uitgestoken hand' hebben we goede ervaringen opgedaan. ln de Rapportage Actieprogramma Slim Ruimtegebruik 2016 worden
de bereikte resultaten over 2016 weergegeven. Het actieprogramma Slim Ruimtegebruik 2017 zel deze aanpak voort. We gaan ons richten op
die locaties waar de opgave het grootst is én het meest is te bereiken.

Rapportage Actieprogramma Slim Ruimtegebruik 2016 en Actieprogramma Slim Ruimtegebruik 2017 GS-brief

Rapportage Actieprogramma Slim Ruimtegebruik 2016

Type besluit: GS-vergadering