Voortgangsrapportage Bestuursakkoord Drechtsteden

Datum besluit: 7 maart 2017


In mei 2016 hebben de provincie Zuid-Holland en de Drechtsteden een bestuursakkoord ondertekend. Met dit bestuursakkoord zijn partijen gaan samenwerken op vijf thema’s en 11 onderwerpen. Gezamenlijk is een voortgangsrapportage opgesteld. In de voortgangsrapportage wordt ingegaan op de zes speerpunten voor 2017, te weten: vergroten innovatiekracht, energietransitie, wonen in de Drechtsteden, bereikbaarheid over de weg, spoorzone Dordrecht en stimuleren van de economie. Ook de voortgang op de andere onderwerpen uit het bestuursakkoord wordt kort beschreven. Er zijn op dit moment geen politieke, financiële of andere dilemma’s waarover besluitvorming nodig is.

Voortgangsrapportage Bestuursakkoord Drechtsteden GS-brief

Voortgangsrapportage uitvoering bestuursakkoord Drechtsteden

Type besluit: GS-vergadering