Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie GroenLinks 3289 Gifvrij drinkwater

Datum besluit: 16 mei 2017


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de schriftelijke vragen van de Statenfractie van GroenLinks 3289 vastgesteld m.b.t. gifvrij drinkwater.

Type besluit: GS-vergadering