Bestuurlijke missie naar China juni 2017

Datum besluit: 16 mei 2017


De provincie Zuid-Holland onderhoudt sinds 1993 relaties met de provincies Hebei en Shanghai-Pudong in China. Het betreft “government-to-government”-relaties gebaseerd op een vraaggerichte benadering vanuit het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Met beide regio’s zijn in het eerste halfjaar van 2016 nieuwe samenwerkingsovereenkomsten (Memoranda of Understanding – MoU – ) getekend, waarin afspraken zijn gemaakt om samen te werken op thema’s die aansluiten bij de hoofdopgaven van het provinciaal beleid. Het bevorderen van investeringen en handel is het algemene overkoepelende doel. Via het organiseren van uitgaande en inkomende missies, waarbij het bedrijfsleven en kennisinstellingen een prominente rol spelen, worden de relaties met Chinese partners versterkt. Via de bijgaande brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de missie conform de gedragscode van leden Gedeputeerde Staten art.10 Reizen Buitenland.

Type besluit: GS-vergadering