Beslissing op bezwaar Merwetank B.V. van 16 januari 2017 tegen het besluit van 15 december 2016 tot opleggen van twee lasten onder dwangsom

Datum besluit: 23 mei 2017


Gedeputeerde Staten hebben overeenkomstig het advies van de bezwarencommissie besloten de bezwaren van het bedrijf Merwetank B.V. te Gorinchem tegen twee opgelegde dwangsombesluiten ongegrond te verklaren. Aan Merwetank zijn twee lasten onder dwangsom opgelegd vanwege het zonder omgevingsvergunning uituoeren van bedrijfsactiviteiten en het niet zo spoedig mogelijk melden van het in de bodem weglekken van een liter natuurlatex. Merwetank is een opslagbedrijf voor grondstoffen en halffabricaten voor de voedingsmiddelen- en veevoederindustrie, harsen en wassen. De lasten onder dwangsom zijn bedoeld om het bedrijf maatregelen te laten nemen, zodat deze overtredingen, en daarmee mogelijk schade aan de leefomgeving, in de toekomst niet meer voor zullen komen.

Eén last is opgelegd naar aanleiding van het vullen van containers met natuurlatex op een locatie die niet in de omgevingsvergunning van het bedrijf is opgenomen. Tevens geldt de last voor het zonder vergunning lozen van afvalwater, afkomstig van het reinigen van een palmolietank, op het openbaar riool. De andere last betreft het niet zo spoedig mogelijk bij de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid melden van het morsen van een liter natuurlatex, waardoor dit, vermengd met water, in de bodem is weggelekt.

Type besluit: GS-vergadering