Instructie aan meerderheidsdeelnemingen i.v.m. het individueel convenante horizontaal toezicht met de Belastingdienst

Datum besluit: 23 mei 2017


De provincie heeft op 8 december 2014 het lndividueel Convenant Horizontaal Toezicht gesloten met de Belastingdienst, waarin afspraken zijn gemaakt met betrekking tot het betalen van belasting door de provincie en de controle daarop door de Belastingdienst. Deze afspraken gelden ook voor andere rechtspersonen waarin de provincie zeggenschap heeft, waarmee wordt bedoeld dat de provincie een meerderheidsbelang heeft. Het gaat op dit moment om de volgende rechtspersonen: Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland N.V. en Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. Met deze lnstructie legt de provincie de verplichtingen uit het convenant op aan deze rechtspersonen.

Type besluit: GS-vergadering