Investeringsimpuls duurzame tuinbouw Westland

Datum besluit: 23 mei 2017


Om de concurrentiepositie van de Nederlandse tuinbouwsector te behouden, is het noodzakelijk dat deze sector moderniseert. Daarvoor werken we samen in de Coalitie Herstructurering Ontwikkeling Tuinbouw (HOT) en Greenport Westland-Oostland (Greenport WO). De Coalitie HOT zet zich op dit moment vooral in om herstructurering en modernisering in het Westland een impuls te geven. Om dit te bereiken stelt de provincie Zuid-Holland € 4.000.000,- beschikbaar voor het versnellen van modernisering/herstructurering. De gemeente Westland stelt voor het zelfde doel een bedrag van € 3.205.000,- beschikbaar. Daarmee wordt een totaalbudget van € 7.250.000,- gecreëerd. Het budget zal worden ingezet om in de weg liggende obstakels (zoals woningen, watergangen etc.) te verwijderen uit het glastuinbouwgebied om zo ruimte te maken voor modernisering/herstructurering initiatieven. De impuls past binnen de ambities voor extra investeringen voor een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland, die in de Begroting 2017 zijn geformuleerd. Met deze investeringsimpuls wordt beantwoord aan de uitvoering van het voorstel in de brief Ruimtelijk economische Strategie die in het najaar van 2016 aan Provinciale Staten is gestuurd

Type besluit: GS-vergadering