IPC-experiment Zuid-Holland 2017

Datum besluit: 23 mei 2017


De provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en het ministerie van Economische Zaken stellen 1,5 miljoen euro beschikbaar voor Zuid-Hollandse MKB-ers die gezamenlijk een innovatieproject willen starten. Daarmee geven de partijen een impuls aan de transitie naar een nieuwe economie, en leveren zij een bijdrage aan het toekomstbestendig maken van de sterke regionale sectoren zoals de tuinbouw en de maritieme sector. De 1,5 miljoen euro komt beschikbaar via een regionale variant van de lnnovatiePrestatieContracten (lPC), al bekend als een landelijke regeling van het ministerie. Deze regionale variant - die als experiment in Zuid-Holland start - richt zich specifiek op projecten die bijdragen aan de transitie naar de Next Economy. Zo kunnen groepen MKB-ers die zich bezighouden met robotisering, big data en sensortechnologie een aanvraag doen.

Type besluit: GS-vergadering