Voortgang inwerkingtreding luchthavenregeling en evaluatie helikopterluchthaven Spoorlaan Den Haag (moties 570 en 571)

Datum besluit: 23 mei 2017


De luchthavenregeling voor de helikopterluchthaven aan de Spoorlaan in Den Haag is op 14 oktober 2015 vastgesteld door Provinciale Staten, maar deze is door externe omstandigheden nog niet in werking getreden. Omdat de luchthavenregeling vervalt op 1 april 2018, en per die datum uitvoering dient gegeven te zijn aan een tweetal moties van Provinciale Staten, is een nieuwe afweging nodig over de uitvoering van deze moties en de vervaldatum van de luchthavenregeling. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten met een brief over de stand van zaken van deze helikopterluchthaven en doen hen een voorstel voor de uitvoering van de twee moties.

Type besluit: GS-vergadering