Wijziging Reglement Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL)

Datum besluit: 23 mei 2017


De Provincie Zuid-Holland kent een Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL), welke ten doel heeft Gedeputeerde Staten én Provinciale Staten te adviseren over veelomvattende beleidsprocessen gericht op kwaliteit van de leefomgeving, duurzaamheid, integratie van beleid en de doorwerking in andere relevante beleidsvelden. Het voorstel behelst een wijziging van artikel 3 van het Reglement PAL. Met de beoogde wijziging wordt het mogelijk gemaakt om meer flexibele benoemingen voor de leden en de plaatsvervangende leden mogelijk te maken.

Type besluit: GS-vergadering