Beantwoording schriftelijke vragen 3287 Statenfracties PvdD, GroenLinks en D66 Luchtkwaliteit

Datum besluit: 30 mei 2017


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de schriftelijke vragen van de Statenfracties PvdD, GroenLinks en D66 3287 met betrekking tot luchtkwaliteit vastgesteld. Gedeputeerde Staten geven aan wat de provincie doet in het Europese AIR netwerk, aan de reductie van de ammoniak uitstoot in de veehouderijen en aan maatregelen om de roetuitstoot te beperken.

Type besluit: GS-vergadering