Beantwoording schriftelijke vragen 3283 Statenfractie PvdD Risico's van mestverwerking als energiebron

Datum besluit: 30 mei 2017


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de schriftelijke vragen van de Statenfractie PvdD 3283 met betrekking tot risico's van mestverwerking als energiebron vastgesteld.

Type besluit: GS-vergadering