Uitvoering motie 686; onderzoek naar provinciale lokaties ter plaatsing automatische externe defibrilatoren en AED-kasten

Datum besluit: 30 mei 2017


In samenwerking met burgerhulpverleningsorganisatie Hartveilig Wonen is gekeken op welke provinciale locaties AED's kunnen worden geplaatst. Een AED is een draagbaar apparaat dat het hartritme bij hartstilstand kan herstellen. Dit gebeurt door toediening van een elektrische schok. Plaatsing van een dergelijk apparaat bij 26 bruggen en 9 provinciale buitenkantoren vormt volgens Hartveilig Wonen een goede aanvulling op hun dekkingsgebied. Gedeputeerde Staten hebben besloten 35 AED's en AED-kasten aan te schaffen en te laten plaatsen op de geselecteerde locaties. De AED's zijn dag en nacht bereikbaar voor burgerhulpverleners. Dit zal de veiligheid van de inwoners van Zuid-Holland verder vergroten.

Type besluit: GS-vergadering