Vaststelling subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017

Datum besluit: 30 mei 2017


Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland stellen Provinciale Staten voor om in 2017 600.000 euro beschikbaar te stellen voor ondernemers die gezamenlijk hun bedrijventerrein willen verbeteren. Focus daarbij ligt op het verduurzamen van de terreinen en het ondersteunen van collectieve initiatieven. De subsidieregeling uit 2016 krijgt een vervolg omdat deze vorig jaar duidelijk in een behoefte voorzag: er zijn toen 68 aanvragen ingediend voor een totaalbedrag van 680.000 euro. Wel zijn er enkele wijzigingen in de regeling aangebracht. Zo kan er nu nog maar één subsidie per terrein worden aangevraagd waardoor meer terreinen aanspraak op de regeling kunnen maken. Daarnaast krijgen nu ook ondernemers die in een stichting ten behoeve van een Bedrijven lnvesteringszone (BlZ) verenigd zijn, de mogelijkheid een aanvraag in te dienen. De regeling wordt in augustus 2017 opengesteld nadat Provinciale Staten het subsidieplafond hebben vastgesteld.

Type besluit: GS-vergadering