Aanbieding jaarverslag 2016 van de Auditcommissie

Datum besluit: 9 mei 2017


Op grond van de Provinciewet moeten Gedeputeerde Staten periodiek ondezoek verrichten naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door hen gevoerde bestuur. Met de aanbieding van het jaarverslag 2016 aan Provinciale Staten informeren zij hen over de resultaten van dit onderzoek.

Type besluit: GS-vergadering