Analyse conceptjaarrekeningen 2016 van de provinciale publieke verbonden partijen en jaarrekeningen 2015 van de provinciale private verbonden partijen

Datum besluit: 9 mei 2017


De provincie neemt deel in verbonden partijen. Om aan de kaderstellende en controlerende rol van Provinciale Staten invulling te kunnen geven worden daarvoor aangeboden:

- de conceptjaarrekeningen 2016 van de zestien provinciale publieke verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen);

- de jaarrekeningen 2015 van vijf provinciale private verbonden partijen te weten Warmtebedrijf Rotterdam, lnnovation Quarter, Ontwikkelingsmaatschappij het nieuwe Westland, Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden en de Proav.

Tevens ontvangen Provinciale Staten hierbij een analyse van deze (concept)jaarrekeningen met een korte verklaring van de verschillen ten opzichte van de begrotingen van deze partijen van het betreffende jaar.

Type besluit: GS-vergadering