Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie 50PLUS 3281 inzake voornemen College GS om pomphouders, gevestigd op provinciegrond, meer te laten betalen

Datum besluit: 9 mei 2017


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de schriftelijke vragen van de Statenfractie 50PLUS 3281 vastgesteld inzake het voornemen van het College van Gedeputeerde Staten om pomphouders, gevestigd op provinciegrond, meer te laten betalen waardoor hogere prijzen aan de pomp verwacht worden.

Type besluit: GS-vergadering