Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie PvdA en VVD 3282 Kagerzoom

Datum besluit: 9 mei 2017


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de schriftelijke vragen van de Statenfractie PvdA en VVD 3282 inzake Kagerzoom vastgesteld.

Type besluit: GS-vergadering