Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie GroenLinks 3284 Voortbestaan kindertelefoon

Datum besluit: 9 mei 2017


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de statenvragen m.b.t. voortbestaan Kindertelefoon vastgesteld. De dienstverlening door Kindertelefoon, Sensoor en AKJ worden door gemeenten in Zuid-Holland gewaarborgd. De provincie heeft hierin geen taak meer sinds 1 januari 2015. Het Rijk stelt de kaders en is in beeld als gemeenten hun taak niet adequaat oppakken.

Type besluit: GS-vergadering