Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie PvdA en PvdD 3285 Vervolgvragen effecten agrarisch natuurbeheer Krimpenerwaard en Gouwe Wiericke

Datum besluit: 9 mei 2017


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de schriftelijke vragen van de Statenfractie PvdA en PvdD 3276 met betrekking tot de effecten van derogatie en de cranberryteelt in de Krimpenerwaard op het agrarisch natuurbeheer vastgesteld.

Type besluit: GS-vergadering