Behandelvoorstel motie 705

Datum besluit: 9 mei 2017


Gedeputeerde Staten hebben een voorstel vastgesteld hoe zij willen omgaan met de motie 705 (D66) over het eerlijk delen van lusten en lasten van windenergie.

Type besluit: GS-vergadering