Brief GS aan staatssecretaris EZ inzake PBL-rapport evaluatie natuur

Datum besluit: 9 mei 2017


In januari 2017 heeft het Planbureau voor de Leefomgeving het rapport 'Lerende evaluatie van het Natuurpact' gepubliceerd. Op 21 februari 2017 hebben Gedeputeerde Staten Provinciale Staten over dit rapport geïnformeerd. ln de brief bij dit besluit wijzen Gedeputeerde Staten staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken op het feit dat in het rapport ten onrechte de suggestie wordt gewekt dat de provincie het onteigeningsinstrument bij ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland uitsluit. Hoewel zeer terughoudend met het instrument wordt omgegaan, zal in het uiterste geval de provincie wel degelijk gaan onteigenen, conform het vigerende grondbeleid.

Type besluit: GS-vergadering