Europese aanbesteding veerdienst Maassluis-Rozenburg voor de periode vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2032

Datum besluit: 9 mei 2017De provincie Zuid-Holland wenst de veerdienst Maassluis-Rozenburg te continueren en is hiervoor een Europese aanbesteding gestart. Op 10 mei 2017 heeft de provincie de mededeling gunningsbeslissing gepubliceerd. Daarmee is ook de zogenoemde Alcatel periode (bezwaarperiode) ingegaan. Indien er binnen deze periode geen bezwaar gemaakt wordt tegen de gunningsbeslissing zal na de Alcatel periode de definitieve gunning plaatsvinden.

Type besluit: GS-vergadering