Instemming met de (10e) wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland

Datum besluit: 9 mei 2017


Gedeputeerde Staten stemmen in met de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland, 10e wijziging. De wijzigingen betreffen een aanscherping van de eerdere 9e wijziging en zijn verder technisch/redactioneel van aard.

Type besluit: GS-vergadering