Maritieme archeologie, lobbybrief Noord-Holland namens kustprovincies

Datum besluit: 9 mei 2017


Op initiatief van de provincie Noord-Holland sturen de kustprovincies een lobbybrief aan de minister van OCW, waarin wordt gepleit voor meer aandacht voor onderwaterarcheologie. Als zeevarende natie heeft ons land veel scheepswrakken uit de Gouden Eeuw, met name gelegen op de Reede van Texel (VOC) en de Reede van Vlissingen (WlC). Maar als het beschermende zand, waarmee de wrakken nu bedekt zijn, weg spoelt, is ook het wrak en zijn rijke inhoud snel verdwenen. De provincies pleiten daarom voor snelle maatregelen. Ook Zuid-Holland steunt deze gezamenlijke actie, ook al liggen de prioriteiten elders (Zuid-Holland heeft géén interessante scheepswrakken) en zijn er voorshands geen middelen voor dit doel gereserveerd.

Type besluit: GS-vergadering