Opnemen begrotingssubsidies 2018 en vaststellen subsidieplafonds boekjaar- en projectsubsidies 2018

Datum besluit: 9 mei 2017Gedeputeerde Staten hebben 7 deelplafonds van 2 subsidieregelingen vastgesteld. Verder stellen zij voor aan Provinciale Staten om 18 begrotingssubsidies en om subsidieplafonds van 7 subsidieregelingen vast te stellen en deze op te nemen in de begroting van 2018. De besluiten zullen na de vergadering van Provinciale Staten worden gepubliceerd worden in het Provinciaal blad.

Type besluit: GS-vergadering