Aanwijzing Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland

Datum besluit: 14 november 2017De provincie Zuid-Holland heeft de aanvraag van twintig partijen in en rond Midden-Delfland om dit gebied aan te wijzen als eerste Bijzonder Provinciaal Landschap in Nederland gehonoreerd en voorzien van een ontwikkelopdracht ten aanzien van het stedelijk perspectief en de sturing en borging van de ruimtelijke kwaliteit om van deze aanwijzing een succes te maken. Zowel volgens de aanvragers als de provincie gaat het om een voor de bewoners van en rond dit gebied bijzonder waardevol landschap. Het optimaliseren van de waarde van Midden-Delfland voor de stad vraagt om het meer over de grenzen van dit gebied heen kijken om wat Midden-Delfland aan groene kwaliteiten te bieden heeft beter aan te laten sluiten bij het stedelijke groen en de stedelijke behoeften aan groen. Verder vraagt een goede invulling van de status van Bijzonder Provinciaal Landschap om een heldere sturing en borging van de ruimtelijke kwaliteit, die bijvoorbeeld door de polderarchitect ingevuld zou kunnen worden. Deze aanvraag bevat veel acties en investeringen om aan die bescherming en ontwikkeling de komende acht jaar invulling te geven. Bij de provinciale halfwegevaluatie over vier jaar zal worden beoordeeld hoe hieraan en aan die ontwikkelopdracht invulling is gegeven.

Type besluit: GS-vergadering