Beantwoording schriftelijke vragen 3330 Statenfractie CDA met betrekking tot voortgang N215

Datum besluit: 14 november 2017


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de Statenvragen van het CDA met betrekking tot de voortgang van de werkzaamheden van 2 projecten aan de N215 vastgesteld. De werkzaamheden van de N215 Omleiding Melissant-Dirksland zijn in september 2017 aanbesteed en gegund. De aannemer is inmiddels gestart met voorbereidende werkzaamheden. Met betrekking tot N215 Groot onderhoud en verbetering verkeersveiligheid zal besluitvorming begin 2018 plaatsvinden. Voor beide projecten is op de website van de provincie Zuid-Holland een projectbeschrijving te vinden, inclusief een planning in grote lijnen. Via deze website zal de omgeving op de hoogte worden gehouden.

Type besluit: GS-vergadering