Beantwoording schriftelijke vragen 3310 Statenfractie CDA over de N210 rotonde De Wetering te Bergambacht

Datum besluit: 14 oktober 2017


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de Statenvragen van het CDA Zuid Holland met betrekking tot de voortgang van de werkzaamheden aan de N210 rotonde De Nieuwe Wetering in Bergambacht vastgesteld. De werkzaamheden aan de rotonde N210 hebben geruime tijd vertraging opgelopen. Voor de ontsluiting van het bedrijventerrein is inmiddels een tijdelijke ontsluiting aangelegd. Tussen de provincie en de aannemer is een regeling tot stand gekomen over het herstel van de heipalen benodigd voor de aanleg van de rotonde. De aannemer doet nu aanvullend grondonderzoek, herstelt het gedeelte met de gebroken betonpalen, ontwerpt de betonpalen voor de rest van de rotonde en bouwt de rotonde af. Het project zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2019 gereed zijn.

Type besluit: GS-vergadering