Beantwoording schriftelijke vragen 3342 Statenfractie PvdD Energievoorziening warmterotonde

Datum besluit: 14 november 2017


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de statenvragen met betrekking tot “Energievoorziening Warmterotonde” vastgesteld. Als energievoorziening voor de warmterotonde wordt benutting van restwarmte uit de industrie en afvalverwerking en aardwarmte voorzien. Naar verwachting zal het aandeel van restwarmte uit afval op termijn beperkt zijn. Gedeputeerde Staten werken mee aan de transitie naar een circulaire economie, waarbij producten en grondstoffen maximaal hergebruikt worden en zo weinig mogelijk afval geproduceerd wordt

Type besluit: GS-vergadering