Boardletter 2017

Datum besluit: 14 november 2017


Gedeputeerde Staten hebben de inhoudelijke reactie op de boardletter 2017 ten behoeve van Provinciale Staten vastgesteld waarin zij aangeven op welke wijze zij omgaan met de aanbevelingen die Deloitte heeft gemaakt naar aanleiding van de uitgevoerde interim-controle. Deze interim-controle is een voorbereiding op de controle van de provinciale jaarrekening 2017. Belangrijkste conclusie van deze interim-controle is dat door de accountant geen significante leemtes zijn geconstateerd in de beheersing van de organisatie. Wel vraagt hij aandacht voor thema’s zoals de sturingsrelatie met verbonden partijen en het lange termijn voorspellen van de Provincie Zuid-Holland. Tenslotte wijst hij op zowel aandachtspunten voor de jaarrekening 2017 (onder andere wijzigingen BBV, Wet Normering Topinkomen) als op actuele ontwikkelingen die van invloed zijn of kunnen zijn op de Provincie Zuid-Holland. Alle bestuurlijk relevante onderwerpen, inclusief bijbehorende aanbevelingen, worden door de accountant, door middel van de boardletter 2017, gerapporteerd aan Provinciale Staten. Deze wordt, samen met de inhoudelijke reactie van Gedeputeerde Staten, in aanwezigheid van de accountant besproken in de Commissie Onderzoek van de Rekening.

Type besluit: GS-vergadering