Uitgangspuntenbrieven financieel kader 2019 gemeenschappelijke regelingen

Datum besluit: 14 november 2017


De provincie Zuid-Holland wil onder meer richting gemeenschappelijke regelingen actiever en meer kaderstellend optreden binnen de grenzen die door Provinciale Staten zijn aangegeven. Daarom wordt voor de betreffende zes gemeenschappelijke regelingen, waarbij de provincie in 2019 één van de deelnemers is, het (financieel) kader voor de begroting 2019 als uitgangspunt meegegeven inclusief een aantal specifieke aandachtspunten.

Type besluit: GS-vergadering